Elektrische installaties moeten volgens de Arbowet voldoen aan een minimum veiligheidsniveau.
Hieraan kan worden voldaan door ze te toetsen aan de NEN3140 norm.
NEN3140 is een Nederlandse norm welke bestaat uit de Europese norm NEN-EN 50110 met Nederlandse aanvullingen.

Naast de installatie in gebouwen worden ook grote vast opgestelde machines gezien als elektrische installatie, de inspectie hiervan kan meegenomen worden met de inspectie van de installatie.

Attrana kan die inspectie(s) voor u uitvoeren op het moment wanneer het u schikt.

De NEN 1010, NEN 3140 inspectie houdt het volgende in:

  • Van elke installatie moeten tekeningen aanwezig zijn, tenzij het een kleine overzichtelijke installatie betreft. Zonder tekeningen kan de inspectie niet uitgevoerd worden.
  • De totale installatie wordt in kaart gebracht en eventueel onderverdeeld in meerdere kleine installatie onderdelen, bv. per verdeelinrichting en/of machine.
  • Na het in kaart brengen wordt een inspectieplan opgesteld, van alle installatie onderdelen wordt de manier van inspecteren en de keuringsfrequentie vastgelegd.
  • De installatie onderdelen worden visueel ge├»nspecteerd en er worden metingen gedaan met speciale elektrische meetapparatuur. (houdt hierbij rekening met onderbrekingen in de stroom voorziening, bepaalde metingen kunnen alleen gedaan worden in spanningsloze toestand)
  • Na afloop wordt een rapport opgesteld van de toestand van de installatie, eventuele gebreken worden hierin opgesomd en dienen binnen een bepaalde termijn hersteld te zijn.
  • Als aanvulling kan een thermografische inspectie uitgevoerd worden.

De kosten van een inspectie zijn afhankelijk van de totale tijdsduur die er mee gemoeid is, van te voren wordt hier een schatting van gemaakt.