Werkgevers moeten hun eigen medewerkers, voor ze elektrotechnische werkzaamheden mogen uitvoeren, opleiden en aanstellen als VOP NEN 3140 of VP NEN 3140. Attrana kan hiervoor, in samenwerking met Ingenium Bedrijfsadvies, passende cursussen aanbieden.

VOP NEN 3140

Als eigen medewerkers, zonder elektrotechnische kennis, werkzaamheden moeten verrichten waarbij elektrotechnische risico’s kunnen ontstaan moeten ze opgeleid worden tot “Voldoende Onderricht Persoon”, ook wel VOP NEN 3140 genoemd.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • zekeringen vervangen
  • thermische beveiligingen of aardlekschakelaars herstellen
  • vervangen van motoren

VP NEN 3140

Medewerkers met een elektrotechnische opleiding of ervaring moeten voor ze complexere elektrotechnische werkzaamheden mogen uitvoeren door hun werkgever opgeleid en aangesteld worden als Vakbekwaam Persoon, ook wel VP NEN 3140 genoemd.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • bijplaatsen van groepen in verdeelinrichtingen
  • onderhoud aan elektrotechnische installaties
  • vervangen van (defecte) componenten in paneelkasten

Attrana kan, in samenwerking met Ingenium Bedrijfsadvies, hiervoor passende cursussen aanbieden.

Neem contact op voor meer informatie.