Een goede keuring is belangrijk

Veiligheid bij bedrijven

Veiligheid voor de werknemers staat bij de meeste bedrijven bovenaan de prioriteitenlijst.
Ook de Arbo-wet verplicht werkgevers in toenemende mate om een beleid te voeren dat een veilige werksituatie waarborgt.
Dit geldt voor de werkvloer, maar ook voor de gereedschappen en de elektrotechnische installaties in het bedrijf.
In Nederland wordt daarvoor de norm NEN 3140 gehanteerd, dit is de Europese norm EN 50110 met een Nederlandse aanvulling.

Wat houdt dit in?

De NEN 3140 is een norm en niet wettelijk verplicht, bij een bedrijfsongeval echter zal de arbeidsinspectie controleren of het apparaat in kwestie gekeurd was.
Is dat niet het geval dan hebt u niet voldaan aan de verplichting om voor uw werknemers een veilige werkomgeving te creëren.
De arbeidsinspectie gebruikt de NEN 3140 dus als een handvat voor het toepassen van de Arbo-wet.
Buiten de Arbo-wet kunnen er ook eisen tot keuring gesteld worden door bijvoorbeeld klanten of kwaliteitssystemen zoals VCA.

Wat moet er gekeurd worden?

De keuring volgens de NEN 3140 norm omvat alle elektrische apparaten. Enkele voorbeelden hiervan zijn verplaatsbare leidingen, elektrische handgereedschappen, koelkasten, koffiezetapparaten, computers of verplaatsbare lampen. Kortom: alles waarmee gewerkt wordt en waar een stekker aan bevestigd is. In de NEN 3140 norm worden bovenstaande apparaten aangeduid als elektrische arbeidsmiddelen.

Waaruit bestaat de keuring?

De keuring zelf bestaat uit visuele controle en meting. Het apparaat wordt uitwendig bekeken op bijvoorbeeld aansluitingen, beschadigingen en conditie. Daarnaast wordt een apparaat doorgemeten en beoordeeld op bijvoorbeeld aarding, isolatieweerstand en de werking. Deze meting wordt gedaan met speciale meetapparatuur. Na de meting worden alle gegevens opgeslagen en in een latere rapportage verwerkt. Vervolgens worden de gegevens in de computer opgeslagen zodat de historie van een apparaat wordt vastgelegd. Een goedgekeurd apparaat wordt voorzien van een sticker waarop aangegeven is tot wanneer de keuring geldig is.

Wat kunnen wij hierin voor u betekenen?

Wij kunnen voor u de volledige keuring uitvoeren.
Elk apparaat wordt door ons voorzien van een uniek nummer en een goedkeuringssticker, verder zult u van elk goedgekeurd apparaat een certificaat ontvangen met daarop vermeld de meetgegevens en geldigheidsduur van de keuring.
De certificaten kunnen naar keuze op papier of cd rom (pdf-formaat) worden geleverd.
Kleine reparaties (zoals een defecte stekker) kunnen direct zonder bijkomende kosten voor u uitgevoerd worden, alleen de materiaalkosten worden dan in rekening gebracht.
Reparaties die meer tijd vergen kunnen in onze werkplaats uitgevoerd worden.
Eventueel kunt u ook ten tijde van de keuring aanwezig zijn en zelf de reparaties uitvoeren, voor de herkeuring worden dan geen kosten in rekening gebracht.
De keuring kan bij u op het bedrijf of in onze werkplaats uitgevoerd worden, voor een keuring bij u op uw bedrijf worden geen extra kosten in rekening gebracht, de te keuren apparaten moeten dan wel klaar liggen op een plek waar op een veilige manier de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
De keuring wordt uitgevoerd op het tijdstip wat voor u het beste uitkomt en dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn.

 

Wilt u meer informatie over keuringen?

Bel +31 (0) 6 135 700 06 of maak gebruik van ons contactformulier