Fouten en defecten in elektrische installaties kunnen leiden tot temperatuur verhogingen in installatie onderdelen, dit kan uitval of zelfs brand tot gevolg hebben. Het is dus van belang dergelijke defecten tijdig op te sporen en te verhelpen. Dit kan door middel van een thermografische inspectie (onderzoek), hierbij worden met een speciale camera infrarode beelden gemaakt. Na analyse van die beelden kan bepaald worden of er aanpassingen en/of reparaties uitgevoerd moeten worden.

Enkele voorbeelden van fouten en defecten zijn:

  • Veroudering en/of slijtage van contacten waardoor de overgangsweerstand toeneemt.
  • Onder dimensionering van kabels, schakelaars en zekeringen, dit zijn vaak fouten die al in de ontwerp fase zijn ontstaan.
  • Uitbreidingen in de installatie waardoor overbelasting ontstaat.
  • Scheve belasting van 3-fase systemen waardoor ook te grote stromen in de nulleider kunnen ontstaan.

Thermografie kan een waardevolle aanvulling zijn op een NEN3140 / NEN1010 inspectie maar is niet verplicht.
Thermografie is een momentopname en moet derhalve met regelmaat herhaald worden (aanbevolen minimaal 1 x per jaar).

De kosten van een thermografische inspectie zijn afhankelijk van de omvang van de installatie en daarmee de tijd die hiermee gemoeid is.